Nyheter / 02.02.2017

Hanne Aho: Journalisterna ger inte upp

Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho skriver i ett debattinlägg i Helsingin Sanomat (2.2.2017) att Finland bör ta sitt ansvar för pressfrihet och yttrandefrihet.  När ledande politiker kallar fria medier för sina fiender, när de kräver att medierna ska vara tysta och lyssna eller håller tal som grundar sig på ”alternativ fakta”, då måste journalisterna ha is i magen, granska fakta och rapportera. [caption id="attachment_569844" align="alignleft" width="150"] Journalistförbundets ordförande Hanne Aho[/caption] Medborgarna har rätt att veta vad som sker. I ett demokratiskt samhälle är det vår uppgift att berätta. Rekordmånga journalister i världen är för tillfället fängslade. I fjol dödas i medeltal en journalist var fjärde dag. I Turkiet kallas journalister vid oberoende medier för terrorister. Efter försöket till statskupp i Turkiet har 149 medier stängts och 191 journalister fängslats. I Ryssland är medierna i en allt större utsträckning makthavarnas språkrör. I Ungern och Polen håller regeringarna medierna i ett hårt grepp och bryter mot yttrandefrihetens grundprinciper. Den världsberömda filosofen och politiska teoretikern Hannah Arendt, som forskat i totalitarism, har sagt: ”Om vi inte har en fri press kan vad som helst hända. Förutsättningen för en totalitär regim eller vilken diktatur som helst är att människorna lever i okunskap; hur kan du ha en åsikt om du inte vet? Om alla konstant ljuger är följden inte att du börjar tro på lögnerna, snarare att ingen inte längre tror på någonting.” Finland har i sju års tid toppat listan på länder med störst pressfrihet. Det finns många orsaker till förstaplatsen: finländare läser mycket, den offentliga förvaltningen understryker öppenhet och tillgång till information och mängden korruption är låg. Politikerna stöder fria medier. Vi har ett välfungerande självregleringsorgan i Opinionsnämnden för massmedier och ett starkt journalistförbund. Båda betonar den enskilda journalistens ansvar och en bred pressfrihet. Även om myndigheter under de senaste åren försökt bryta källskyddet, begränsa tillgången till information och även om vissa politikers förhållande till medierna är oroväckande så är yttrandefriheten inte sönder i Finland. Vi har en god tradition och bra lagar som bör följas. Att vara det bästa landet på pressfrihet medför ansvar och skyldigheter. Finland bör även internationellt stöda oberoende medier. Vi kan inte stå tysta bredvid och följa med när hela nationer ställer sig utanför internationella lagar och utanför det internationella samfundet. Vi bör hålla fast vid den finländska pressfriheten. Vi kan inte sänka vår egen standard. Vi får inte vara rädda eller ge upp. Hanne Aho ordförande Finlands Journalistförbund

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.