Nyheter / 17.04.2017

Handbok för självanställda publicerad

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaaseen on koottu pätkä-, silppu, freelance- ja yrittäjätyötä tekeville sosiaali- ja eläketurvan perusteet selkosuomella. Kuvitus: Jii Roikonen Bild:
Fackförbund som representerar självanställda har publicerat en handbok för korttidsjobb, Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. I handboken, som finns på webben, finns den viktigaste informationen om social- och pensionsskydd för den som gör frilans-, deltids- eller korttidsjobb. Handboken är på finska. ”Vi vill hjälpa självanställda att hitta information som är viktig för dem. Lagstiftningen om socialskydd är komplicerad i sig och än mer besvärlig för självanställda eftersom de finns någonstans mitt emellan företagande och anställningar”, säger avtalsfunktionär Erika Mattsson från JHL. Handboken har gjorts av fackförbund som är insatta i de självanställdas situation samt av Lantrbruksföretagarnas pensionsanstalt och Pensionsskyddscentralen. Du hittar handboken på adressen www.itset.fi, där även övrig aktuell information om och för självanställda publiceras. För ytterligare information, kontakta intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Journalistförbundet, 050 534 2485 Informationens källa: Finlands frilansjournalister/Suomen freelance-journalistit ry.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.