Nyheter / 15.12.2017

Fullmäktiges frågestund

I samband med Journalistförbundets fullmäktige kan fullmäktigeledamöter ställa frågor eller lyfta fram angelägna teman. Dessa frågor ställdes fredagen 15 december 2017.  Sylvia Bjon, Helsingforsregionens journalister: "Jag skulle gärna höra en lägesrapport över hur Journalistförbundet arbetar med informationspåverkan och falska nyheter." Svar: Juha Rekola, ombud, FJF "Temat för lägesrapporten är mycket bred och jag kan inte på rak arm ge en övergripande rapport. Sedan 2013 har vi tillsammans med arbetsgivaren tagit fram riktlinjer för hot mot journalister och frågan har dessvärre varit ett återkommande tema. Vi har aktivt lyft fram vikten av att polisen granskar hot mot journalister och av att åklagaren väcker åtal. Något enkelt recept för att öka trovärdigheten för faktabaserad journalistik finns inte – vi måste göra vårt jobb ordentligt, granska fakta och upprätthålla vår självreglerande mekanism, genom Opinonsnämnden för massmedier." Jarmo Hankivaara, Helsingforsregionens journalister: "Vad styr vilket kollektivavtal som gäller? Nu finns en trend bland arbetsgivarna att det inte är journalistiska kollektivavtal som styr arbetsavtalet utan också andra kollektivavtal tillämpas alltid när det går – kollektivavtal som är sämre än pressens. Och hur är det med kommunikationsstudenter som kanske inte vill ansluta sig till Journalistförbundet för att de inte vet vad de ska jobba med i framtiden, journalistik eller kommunikation." Svar: Tytti Oras, jurist, FJF "Detta en evighetsfråga. Vi har länge försökt bredda tillämpningsområdet i förhandlingar med Medieförbundet utan resultat.  I princip är det lagstiftningen som bestämmer kollektivavtalets tillämpningsområde. Pressens kollektivavtal kan till exempel inte tillämpas för arbete som inte görs för en tidning. Men gränsdragningen är inte enkel. Ifall man är osäker går det bra att kontakta förbundets juristjour." Anne Laurila, Sydösterbottens journalistförening (EPSY) "Hur stort kommer nya fullmäktige (2018–2021) att vara? Förra hade 72 ledamöter, i dag är vi 79 ledamöter." Svar: Simon Huldén, chef för medlemstjänster FJF "Om man sätter nuvarande siffror i schemat ser det ut som om nya fullmäktige har sammanlagt  73 platser." Jyrki Räikkä, Helsingforsregionens journalister "Detta är inte en direkt fråga, närmast ett oroligt budskap från fältet. I samtal med  våra redaktionsavdelningar har det kommit fram att en del medlemmar som är aktiva i sina lokala fackklubbar är oroliga över sin ställning i eventuella samarbetsförhandlingar."

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.