Nyheter / 21.04.2016

Löner och arvoden utreds

Journalisternas lönenivå utreds

Kring 2 300 av Journalistförbundets medlemmar som arbetar i ett anställningsförhållande får i dagarna ett brev på posten. Brevet innehåller TNS-Gallups enkät där Journalistförbundet ber sina medlemmar svara på frågor om mediebranschens lönenivå. Utredningen görs vartannat år.

I enkäten granskas lönerna för april 2016 så för att kunna svara på enkäten behöver du din löneuträkning från just den månaden.

Endast de som får brev på posten förväntas svara. Om du är en av dem som fått enkäten kan du svara antigen på pappersblanketten eller på webben på http://www.gallupnet.fi/journalistiliitto. Ifall du väljer att fylla i blanketten på webben ska du ha pappersblanketten till hands eftersom den innehåller en kod du behöver för att kunna svara.

Med hjälp av resultaten kan Journalistförbundet planera sin intressebevakning och bli ännu bättre på att hjälpa sina medlemmar. Därför är det viktigt att du svarar på enkäten. De första resultaten torde vara klara i slutet av sommaren.

Svara senast den 6 maj 2016. Bland dem som svarat lottar vi ut en semestervecka i Vierumäki eller på Saariselkä samt två aktivitetsarmband. För ytterligare information, kontakta ombud Marja Palmunen (marja.palmunen(at)journalistiliitto.fi / 050 359 3829)

Frilansar

Många frilansar berättar att nivån på arvodena sjunkit och att detta skett speciellt under början av 2016. Stämmer detta? Frilansar som jobbar för lokaltidningar berättar att de tidigare fått 30 euro för texter och bilder men att de nu erbjuds endast 20 euro för samma arbete. Har du upplevt samma sak? Har priset per bild i huvudstadsregionen sjunkit under 100 euro? Kan man ens i teorin få över 1 000 euro i arvode för ett uppdrag?

Svara på Finlands frilansjournalisters enkät och berätta hur dina arvoden ser ut i dag. Ta gärna upp konkreta exempel. Ifall du säljer till ett fast pris som beror på antalet tecken eller mängden bilder – berätta också hur mycket tid du lägger ner på arbetet.

Vi hanterar svaren konfidentiellt. Svara redan i dag så kan FJF berätta om läget i branschen.

Enkäten är på finska. Behöver du översättninghjälp? Kontakta Lina Laurent, lina.laurent(snabel-a)vintermedia.fi.

Du når enkäten via denna länk.

Tack för hjälpen!

PS. Texten redigerad 21 april. Då lades texten om TNS-Gallups enkät till medlemmar i ett anställningsförhållande till.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.