Nyheter / 28.09.2015

Frilansarnas inkomster sjönk

Undersökningen som granskar arbetsmarknaden för frilansar utfördes av TNS Gallup i våras. Enligt den färska undersökningen har frilansarnas årsinkomster  sjunkit med i medeltal cirka 400 euro sedan den senaste undersökningen gjordes 2012.

År 2014 var frilansarnas årsinkomst i medeltal 23 900 eller 1 992 euro per månad. Att årsmedelinkomsten sjunkit med 400 euro sedan 2012 beror delvis på att antalet uppdrag minskat –

37 procent av de svarande uppgav att de 2014 hade färre uppdrag än året innan.

Frilansar som jobbar med radio och teve hade i medeltal en större årsinkomst än frilansar inom pressen. Radio- och tevefrilansarnas årsinkomst var i medeltal 33 100 euro eller 2 758 euro per månad. Pressens frilansar tjänade i medeltal 22 700 euro per år eller 1 892 euro per månad.

Lagändringar behövs

Journalistförbundets ombud Jussi Salokangas säger att inkomstskillnaden mellan anställda och frilansar är betydande.

”Anställda inom pressen tjänar i medeltal 3 503 euro per månad. Även frilansar borde garanteras en skälig ersättning för sitt arbete. För att det ska ske krävs ändringar i lagstiftningen”, säger Jussi Salokangas.

I fjol jobbade frilansar i snitt 32 timmar per vecka. 67 procent av dem som svarade på enkäten vill fortsätta som frilansar och väldigt få skulle vilja sluta jobba med journalistik.

Tillägg 29.9.2015: TNS Gallup skickade enkäten till förbundets samtliga frilansmedlemmar (ca 1500). 296 frilansar svarade på enkäten. Med årsinkomst menas den beskattningsbara inkomsten (kostnader för inkomstens förvärvande är med andra ord avdragna).


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.