Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Arbetsfred i pressen och förlagsbranschen

Anställda som omfattas av pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal deltar inte i löntagarorganisationernas protestaktion fredagen 18 september. Även Rundradions programarbetare samt övriga medlemsföreningar uppmanar sina medlemmar att inte delta i protestaktionen.

Löntagarorganisationerna ordnar en politisk manifestation på Helsingfors järnvägsstation fredagen 18 september med start klockan 11.

Manifestationen tar bland annat ställning mot regeringens beslut att inskränka på löntagarorganisationernas rätt att avtala om kollektivavtal och om löntagarnas arbetsvillkor.

Enligt pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal är arbetskonflikter förbjudna så länge kollektivavtalen är i kraft och det är de för tillfället. Det är av största vikt att massmedierna rapporterar om samhälleliga frågor även under oväntade händelser. Därför avbryts arbetet varken inom pressen eller inom förlagsbranschen på fredagen, inte ens för en politisk protestaktion.

Journalistförbundets övriga kollektivavtal förbjuder inte protestaktioner som riktar sig mot regeringens politik. Men bland andra styrelsen för Yles programarbetare rekommenderar sina medlemmar att inte delta i protestaktionen genom att vara borta från sitt arbete. Styrelsen anser att Yles programarbetare bäst stöder protestaktionen genom att göra sitt jobb. På så sätt främjas rapporteringen av dagens händelser. Inte heller de övriga medlemsorganisationerna i Journalistförbundet uppmanar sina medlemmar att vara borta från arbetet.

Finlands Journalistförbund understöder inte regeringens planerade försämringar av arbetsvillkoren. Den kollektiva rätten att avtala om arbetsvillkor är en grundläggande rättighet, vilken Finland genom internationella avtal förbundit sig att främja.

Ur ett historiskt perspektiv är regeringens förslag anmärkningsvärt. Läget är allvarligt men vi vill fortfarande tro på att den finländska avtalsmodellen ska kvarstå. Vi kommer att försvara den rätten med alla till buds stående medel.

Hanne Aho, ordförande, Finlands Journalistförbund

Uppdaterad: 14.9.2015 kl.17.50. Texten kompletterad med Yles programarbetares rekommendation.