Nyheter / 14.09.2015

Arbetsfred i pressen och förlagsbranschen

Löntagarorganisationerna ordnar en politisk manifestation på Helsingfors järnvägsstation fredagen 18 september med start klockan 11.

Manifestationen tar bland annat ställning mot regeringens beslut att inskränka på löntagarorganisationernas rätt att avtala om kollektivavtal och om löntagarnas arbetsvillkor.

Enligt pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal är arbetskonflikter förbjudna så länge kollektivavtalen är i kraft och det är de för tillfället. Det är av största vikt att massmedierna rapporterar om samhälleliga frågor även under oväntade händelser. Därför avbryts arbetet varken inom pressen eller inom förlagsbranschen på fredagen, inte ens för en politisk protestaktion.

Journalistförbundets övriga kollektivavtal förbjuder inte protestaktioner som riktar sig mot regeringens politik. Men bland andra styrelsen för Yles programarbetare rekommenderar sina medlemmar att inte delta i protestaktionen genom att vara borta från sitt arbete. Styrelsen anser att Yles programarbetare bäst stöder protestaktionen genom att göra sitt jobb. På så sätt främjas rapporteringen av dagens händelser. Inte heller de övriga medlemsorganisationerna i Journalistförbundet uppmanar sina medlemmar att vara borta från arbetet.

Finlands Journalistförbund understöder inte regeringens planerade försämringar av arbetsvillkoren. Den kollektiva rätten att avtala om arbetsvillkor är en grundläggande rättighet, vilken Finland genom internationella avtal förbundit sig att främja.

Ur ett historiskt perspektiv är regeringens förslag anmärkningsvärt. Läget är allvarligt men vi vill fortfarande tro på att den finländska avtalsmodellen ska kvarstå. Vi kommer att försvara den rätten med alla till buds stående medel.

Hanne Aho, ordförande, Finlands Journalistförbund

Uppdaterad: 14.9.2015 kl.17.50. Texten kompletterad med Yles programarbetares rekommendation.


Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.