Generell / 01.12.2023

Förtjänsttecken tilldelades förbundets aktiva medlemmar 

I samband med höstmötet premierades personer som jobbat för förbundet och dess medlemmar. Bild: Nina Erho

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte delade förbundet ut förtjänsttecken till aktiva medlemmar. Förtjänsttecknen delades ut 30 november i Helsingfors.

Åtta personer tilldelades förtjänsttecknet – Hanna-Kaisa Hämäläinen tilldelas förtjänsttecknet postumt. Den som får förtjänsttecknet har jobbat förtjänstfullt för förbundet och dess medlemmar. Förslag på vem som ska premieras har skickats in av medlemsföreningar, fackavdelningar och enskilda medlemmar. 

Hanna-Kaisa Hämäläinen 

Frilans, fotojournalist, Finlands frilansjournalister 

Förtjänsttecknet tilldelas postumt.  

Hanna-Kaisa var aktiv i en mängd olika sammanhang. Hon närmade sig uppgifterna med värme och tog andra i beaktande på ett beundransvärt sätt. Hon var alltid redo att bygga upp nya samarbeten, att jobba för journalisters bästa och på det sättet för förbundets bästa. 

Marko Korhonen 

Ansvarig producent, tidningen Erä/Otavamedia, Helsingforsnejdens journalister 

Korhonen är en arbetsmyra som på det lokala planet jobbar för medlemmarnas bästa. Han har på ett förtjänstfullt sätt arbetat för förbundets bästa och främjat frågor som är centrala för förbundet. 

Leena Kosonen  

Journalist, Kaleva, POJO (Norra Finlands journalister) 

Kosonen har jobbat långsiktigt och förtjänstfullt för förbundets bästa. Med ett sakligt och pålitligt grepp har Leena lyft fram vikten av facklig verksamhet och jobbat för medlemmarnas bästa. 

Anne Kotipuro  

Journalist, PJY (Birkalands journalister) 

Kotipuro har enträget och förtjänstfullt jobbat för medlemmarnas intresse, både lokalt och nationellt. Hon har jobbat över föreningsgränserna och har som helhet en bred erfarenhet inom föreningsarbetet. 

Kirsi Mattila  

Journalist, pensionär, Radio- och teveredaktörernas förbund  

Mattila har under många år förtjänstfullt försvarat facklig verksamhet och deltagit i verksamheten på bred front. Hon har på ett förtjänstfullt sätt jobbat för förbundets intressen i olika sammanhang. Mattila har outtröttligt jobbat för dem i en sårbar position, till exempel för afganistanska journalister.  

Pekka Pajala 

Sportjournalist, pensionär, Savo-Kainuun Journalistiyhdistys (Journalisterna i Savolax-Kajanaland) 

Paja har på ett förtjänstfullt sätt främjat förbundets intressen och arbetstagarnas position på gräsrotsnivå. Som förtroendeperson hade Pekka Pajala ett människonära perspektiv. 

Tapio Räihä 

Journalist, Yle Radio- och teveredaktörernas förbund  

Räihä har varit en betydelsefull organisationspåverkare på många plan i förbundet. I årtionden har han medverkat, alltid redo att ta ansvar och att jobba för förbundets bästa. 

Soila Saroniemi 

journalist, Iltalehti, Helsingforsnejdens journalister 

Saroniemi har jobbat långsiktigt och outtröttligt för sin arbetsgemenskap på Iltalehti och tagit tag i både stora och små frågor. Med samma målmedvetenhet har hon skött frågor som berör Journalistförbundets intressen, både i fullmäktige och i styrelsen.  


Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.