Nyheter / 03.06.2016

Förlagsredaktörernas förhandlingsresultat godkänt

Finlands journalistförbund och Mediernas centralförbund har i dag godkänt förhandlingsresultatet för förlagsredaktörernas nya kollektivavtal som tar i beaktande konkurrenskraftsavtalet. Det nya avtalet träder i kraft den 1 december 2016 ifall ett konkurreskraftsavtal blir av. Journalistförbundets jurist Sanna Nikula beskriver förhandlingarna som tunga.

”Ett tag såg det ut som om vi skulle bli utanför konkurrenskraftsavtalet.”

Förhandlingsavtalet är rätt positivt, enligt Nikula.

Avtalsperioden är 1.12.2016 – 30.11.2017. Arbetstiden förlängs för en heltidsanställd från och med den 1 januari 2017 med 24 timmar per år. Lönenivån bibehålls. En deltidsanställds arbetstid förlängs i proportion till arbetstiden. Hur förlängningen sker i praktiken avtalas lokalt på företagen. Ifall man inte kan komma överens om hur arbetstiden ska förlängas förrän 31.12 förlängs arbetstiden med 24 enskilda timmar, maximalt en per dag. I avtalet finns också en krisklausul för åtgärder om bolaget står inför en ekonomisk kris.

Du hittar förhandlingsresultatet HÄR (på finska).


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.