Generell / 08.02.2023

Föreslå vem som ska premieras för sina insatser för arbetsgemenskapen

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast 17 mars 2023. På vårfullmäktige delas utmärkelserna årets organisationsgärning och arbetsplatsgemenskapens stjärnor ut. Som en del av arbetsgemenskapspriset kan man också dela ut utmärkelsen Årets nykomling. Medlemmar, föreningar och avdelningar kan föreslå vem som ska premieras. Beslut om utmärkelserna fattas av Journalistförbundets styrelse. Utmärkelserna delas ut på Journalistförbundets vårfullmäktige 25–26 maj 2023. Nominera senast fredagen 17 mars 2023. Förslagen samt motiveringar skickas till ledningens assistent Kira Närhi,  kira.narhi (at) journalistiliitto.fi. Det lönar sig att satsa på grundliga motiveringar. De som fattar beslut om utmärkelserna känner kanske inte den nominerade personen eller vad hen gjort och därför räcker inte ett namn och en kort mening som motivering. Årets organisationsgärning Årets organisationsgärning kan ges åt en medlem, eller flera medlemmar, för förtjänstfullt arbete, också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär. Arbetsplatsgemenskapens stjärna  Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson (tidigare hette utmärkelsen årets förtroendeman) och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt. I fjol delades utmärkelsen Årets nykomling ut som en del av arbetsgemenskapspriset.   För ytterligare information, kontakta Kira Närhi, 040 566 1852.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.