Nyheter / 22.05.2015

Förbundets ekonomi nöjaktig

Finlands Journalistförbunds bokslut för 2014 presenterades i samband med fullmäktiges vårmöte 22 maj i Helsingfors. nedan hittar du nyckeltalen: 

Intäkter från verksamheten

Under 2014 var intäkterna från verksamheten cirka 180 000 euro. Annonser i tidningen Journalisten gav 90 000 euro, en minskning på 3 procent från 2013, men tidningen utkom med 15 nummer i stället för med 22 nummer 2013. Prenumerationsintäkter gav cirka 63 000 euro, en liten ökning från året innan. Förbundet fick ett bidrag på 40 000 euro från stiftelsen Jokes för förbundets historik. Intäkter från semesterstugorna gav cirka 87 000 euro.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader år 2014 var knappt 1 966 000 euro. Kostnaderna var cirka 5 procent lägre än året innan. I kansliet arbetade i snitt 24 personer av vilka två är deltidsanställda historieforskare.

Administrationskostnader

Kostnaderna för fullmäktige, styrelsen, utskotten och arbetsgrupperna var cirka 213 000 euro.

Kollektivavtalsverksamhet

Till verksamhet som hänför sig till arbete med kollektivavtal gick drygt 86 000 euro. Summan är cirka 60 procent av den som användes 2013, då förbundet deltog i förhandligar om samtliga kollektivavtal.

Journalisten

Kostnaderna för tidningen Journalisten utan personalkostnader var cirka 319 000 euro. Under 2014 förnyades tidningens webbplats, liksom papperstidningens layout.

Utbildning

Förbundet lade år 2014 cirka 151 000 euro på utbildningsverksamhet. Summan var cirka 15 procent lägre än året innan. Förbundet arbetade för att göra utbildningsverksamheten mer kostnadseffektiv, samtidigt flyttades en planerad utbildning till 2015.

Internationell verksamhet

Förbundet lade 2014 cirka 133 000 euro på internationell verksamhet, av vilket cirka 65 000 euro gick till olika medlemsavgifter. Till solidaritetsvarksamhet användes 29 000 euro av denna summa.

Semesterverksamhet

Hyrorna för semesterstugorna i på Saariselkä och i Vierumäki höjdes en aning. Inkomsterna från hyresverksamheten låg på samma nivå som året innan. Underskottet från Saariselkä (utan avskrivningar) var 13 000 euro och Vierumäkis överskott cirka 10 000 euro.

Organisationsverksamhet och övriga kostnader

Organisationsutgifterna var cirka 579 000 euro, av vilket 267 000 gick försäkringen som tagits för medlemmarna. Förbundets föreningar fick 87 000 euro i verksamhetsstöd. I kostnaderna ingår bland annat utgifter för dataöverföring, förnyelse av webbplatsen, evenemanget Journalismin päivät (Journalistdagarna) och stipendierna Yttrandefrihetens svärd.

Medlemsavgifter

Intäkterna från medlemsavgifterna var lägre än vad förbundet uppskattat i budgeten för 2014. Bruttointäkterna från medlemsavgifterna var 5 311 000 euro, av vilket 971 000 betalades till medlemsföreningarna. Till arbetslöshetskassan flyttades 1 230 000 euro. Medlemsintäkterna täcker inte kostnaderna för den egentliga verksamheten. Underskottet innan intäkterna från placeringsverksamheten var 713 000 euro.

Placeringsverksamheten

År 2014 var ett gott år när man granskar förbundets placeringar. Under 2014 såldes en placeringsverksamhet, vilket också syns i resultatet. Placeringsverksamheten gav en vinst på 1 115 000 euro.

Överskottet för 2014 var 401 998,99 euro.


Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.