Nyheter / 27.03.2024

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör. Bild: Heli Saarela

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan. Ifjol var antalet rättstvister 33, år 2022 var de 27. Omställningsförhandlingar fördes i fjol i 39 företag i branschen. Året innan fördes endast 15 omställningsförhandlingar.

"En vanlig rättstvist handlar om uppsägning efter omställningsförhandlingar", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen

I fjol pågick nio rättstvister som hade sitt ursprung i uppsägning på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

"Vi vill lösa konflikter inom arbetslivet innan de når en rättssal men vid behov bevakar vi våra medlemmars intressen också i rätten", säger Savolainen.

I största delen av tvisterna nås en överenskommelse innan rättsliga förhandlingar inleds eller senast i rätten. Av de tvister som fick en lösning i fjol vann eller kom Journalistförbundet överens om en lösning i 90 procent av fallen.

Anmärkningsvärt är behovet att kräva in obetalda arvoden till frilansar. I fjol krävde Journalistförbundet in nästan 30 000 euro från uppdragsgivare som låtit bli att betala arvode till en frilansmedlem.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.