Nyheter / 27.03.2024

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör. Bild: Heli Saarela

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan. Ifjol var antalet rättstvister 33, år 2022 var de 27. Omställningsförhandlingar fördes i fjol i 39 företag i branschen. Året innan fördes endast 15 omställningsförhandlingar.

"En vanlig rättstvist handlar om uppsägning efter omställningsförhandlingar", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen

I fjol pågick nio rättstvister som hade sitt ursprung i uppsägning på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

"Vi vill lösa konflikter inom arbetslivet innan de når en rättssal men vid behov bevakar vi våra medlemmars intressen också i rätten", säger Savolainen.

I största delen av tvisterna nås en överenskommelse innan rättsliga förhandlingar inleds eller senast i rätten. Av de tvister som fick en lösning i fjol vann eller kom Journalistförbundet överens om en lösning i 90 procent av fallen.

Anmärkningsvärt är behovet att kräva in obetalda arvoden till frilansar. I fjol krävde Journalistförbundet in nästan 30 000 euro från uppdragsgivare som låtit bli att betala arvode till en frilansmedlem.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.