Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan. Ifjol var antalet rättstvister 33, år 2022 var de 27. Omställningsförhandlingar fördes i fjol i 39 företag i branschen. Året innan fördes endast 15 omställningsförhandlingar.

”En vanlig rättstvist handlar om uppsägning efter omställningsförhandlingar”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen

I fjol pågick nio rättstvister som hade sitt ursprung i uppsägning på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

”Vi vill lösa konflikter inom arbetslivet innan de når en rättssal men vid behov bevakar vi våra medlemmars intressen också i rätten”, säger Savolainen.

I största delen av tvisterna nås en överenskommelse innan rättsliga förhandlingar inleds eller senast i rätten. Av de tvister som fick en lösning i fjol vann eller kom Journalistförbundet överens om en lösning i 90 procent av fallen.

Anmärkningsvärt är behovet att kräva in obetalda arvoden till frilansar. I fjol krävde Journalistförbundet in nästan 30 000 euro från uppdragsgivare som låtit bli att betala arvode till en frilansmedlem.