Nyheter / 10.09.2016

FJF:s andelslag heter Mediakunta

Det vinnande bidraget skickades in av Yle-journalisten Juhani Törnroos.

Tävlingsjuryn gjorde ett omfattande arbete. Nästan 1 000 namnförslag skickades in och flera av dem var mycket bra eller rentav strålande. Det visade sig ändå att flera namn redan var i bruk. Juryn lade fram sina favoritförslag för Journalistförbundets styrelse som fattade det slutliga beslutet.

Förberedelserna med att köra igång det nya andelslaget fortsätter som planerat och målet är fortfarande att inleda verksamheten vid årsskiftet. Mediakuntas webbplats öppnar inom september.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.