Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Så här stiger lönerna på YLE

Finlands Journalistförbund och Arbetsgivarna i servicebranschen, PALTA, har nått en överenskommelse om avtalsenliga löneförhöjningar.

Finlands Journalistförbund (FJF) och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf nådde förra veckan ett förhandlingsresultat om löneförhöjningar för Yles anställda och frilansar, vilka görs inom ramen för sysselsättnings- och tillväxtavtalet (på finska Tyka). Förhöjningarna gäller såväl dem som omfattas av kollektivavtalet för Yles programarbetare liksom frilansar som omfattas av Yhtyneet-avtalet.

Journalistförbundets styrelse godkände förhandlingsresultatet på sitt möte i torsdags. För Yles programarbetare gäller följande: lönerna höjs från och med 1 januari 2016 med 0,4 procent eller minst 14,67 euro i månaden. Uppgiftsspecifika löner höjs med 0,4 procent och summan avrundas till närmaste hela euro.

För frilansar som jobbar enligt Yhtyneet-avtalet gäller följande: löneförhöjningarna görs i enlighet med programarbetarnas höjningar.