Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF lägger förberedelser på is

Finlands Journalistförbund avbryter förberedelserna för att ansluta sig till den nya planerade centralorganisationen för arbetstagare. Orsaken är en allt större osäkerhet kring projektet.

Hanne Aho, ordförande för Finlands Journalistförbund påpekar att de orsaker som fick förbundet att intressera sig för en medverkan fortfarande är aktuella.

”Det finländska arbetslivet har delat upp sig i fasta anställningar och i nya former av arbetet som visstidsanställningar, arbete via bemanningsföretag och frilansarbete. En sådan här tudelning leder till en arbetsmarknad för billig arbetskraft, vilken inte gynnar dem som utför arbetet. Vi ville utreda om övriga fackorganisationerna hade samma intresse som vi att stoppa den här utvecklingen”, säger Aho.

Eftersom mycket är oklart kring den planerade nya centralorganisationen avbryter Journalistförbundet nu sina förberedelser för en eventuell anslutning till centralorganisationen.

”Tanken på en ny centralorganisation är bra och den stöder vi. Fackföreningsrörelsen bör förnya sig och det är viktigt att stärka arbetstagarorganisationernas röst och påverkningsmöjligheter. För vår egen del tog tiden ändå slut eftersom det började finnas allt fler osäkra faktorer”, säger Aho.

Journalistförbundet fortsätter följa med förberedelserna för den nya centralorganisationen och fortsätter samarbeta med de nuvarande centralorganisationerna i samma utsträckning som tidigare.

För ytterligare information. Kontakta Hanne Aho.

hanne.aho(at)journalistiliitto.fi, växeln (09) 612 2330