Nyheter / 09.12.2016

FJF: Gör elektronisk reseräkning

På höstfullmäktige introducerade förbundets ombud Jussi Salokangas och ledningens assistent Kira Närhi en ny webbplats där medlemmarna kan fylla i sina reseräkningar elektroniskt. Blankettens testas för tillfället. Du hittar den på http://matkalasku.journalistiliitto.fi (i detta skede enbart på finska).  Kom ihåg att du fortfarande måste printa ut blanketten och skicka in verifikat över kostnader. 

Vill du ge respons på e-blanketten? E-posta kira.narhi@journalistiliitto.fi.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.