Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF förhandlar om konkurrenskraftsavtal

Finlands Journalistförbund har inlett förberedelser för att tillämpa konkurrenskraftsavtalet i sina egna kollektivavtal.

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen säger att Journalistförbundet, som inte tillhör en centralorganisation, har mer spelrum än de fackförbund som tillhör centralorganisationerna.

”Traditionellt har en del av våra kollektivavtalsbranscher gått med i motsvarande centrala lösningar medan andra inte gjort det”, säger Savolainen.

Ifall Journalistförbundet tillämpar konkurrenskraftsavtalet i sina kollektivavtal innebär det att de kollektivavtal som tar slut hösten 2016 förlängs med ett år. Till exempel skulle pressens och Yles kollektivavtal ta slut 30 november 2017. Den förlängda avtalsperioden skulle inte ge löneförhöjningar eller andra förändringar som skulle höja arbetsgivarnas avgifter.

”Konkurrenskraftsavtalets centrala delar berör en förlängning av arbetstiden och lokala avtalsförhandlingar”, säger Savolainen.

Enligt konkurrenskraftsavtalet förlängs arbetstiden i snitt med 24 timmar per år (motsvarar sex minuter längre arbetsdagar). Inom varje kollektivavtal förhandlas separat om hur en förlängning av arbetstiden förverkligas i praktiken.

Möjligheten att föra lokala avtalsförhandlingar innehåller bland annat en så kallad överlevnadsklausul – inför arbetsgivarens ekonomiska svårigheter samt bestämmelser om att förbättra förtroendemannens ställning.

Förlagsredaktörernas förhandlingar inleds 15 april. Utskotten som förhandlar om pressens kollektivavtal träffas 12 april och förhandlingarna torde inledas strax efter det. Tidpunkten för övriga kollektivavtalsförhandlingar klarnar inom kort.

Enligt Savolainen ser det ut som om största delen av Journalistförbundets nio avtalsbranscher är med i konkurrenskraftsavtalet. AV-översättarna står utanför avtalet eftersom deras kollektivavtal redan nu sträcker sig fram till slutet av 2017.

Branschspecifika förhandlingsresultat för konkurrenskraftsavtalet ska vara klara den 31 maj.

”Journalistförbundets vårfullmäktige hålls 26 – 27 maj. Målet är att åtminstone pressens förhandligsresultat är klart att behandlas av fullmäktige”, säger Petri Savolainen.