Generell / 09.01.2019

Finkas tidigare kassachef dömd för grov förskingring

Arbetslöshetskassan Finkas tidigare kassachef har dömts för grov förskingring, skriver tidningen Journalisten. Domen är åtta månader villkorligt fängelse. Den tidigare kassachefen dömdes också att betala 13 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader åt sin tidigare arbetsgivare samt 3 300 euro till staten. Helsingfors tingsrätt gav sitt beslut måndagen 7 januari. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Den tidigare kassachefen försnillade under 2016 och 2017 sammanlagt 93 292 euro av arbetslöshetskassans medel. Den tidigare chefen har redan tidigare betalat tillbaka en stor del av summan. I mars 2018 ålade tingsrätten den tidigare chefen att återbetala återstående del av de försnillade medlen, runt 36 000 euro. Arbetslöshetskassan Finka betjänar bland annat de medlemmar i Journalistförbundet som hör till en arbetslöshetskassa. Finka har sammanlagt kring 27 000 medlemmar. De ekonomiska oegentligheterna har inte påverkat de förmåner som kassan betalat. Texten ovan är ett svensk sammandrag av Marja Honkonens artikel i Journalisten

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.