Nyheter / 06.11.2015

Film- och tevebranschens löneförhöjningar klara

Avtalet gäller kollektivavtalets andra avtalsperiod (1 november 2015 till 31 oktober 2016). Förhöjningarna är i linje med avtalet för sysselsättning och tillväxt.

De anställdas individuella månadslöner höjs från och med den 1 november 2015 med 16 euro eller med minst 0,43 procent. Inviduella dagslöner höjs med 0,76 euro.

Tabellönerna (månads) höjs med 0,76 euro eller med minst 0,43 procent och dagslönerna enligt tabeller med 0,76 euro.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.