Generell / 16.02.2022

Färre rättsliga tvister än tidigare för medlemmarna

Journalistförbundets medlemmar har allt färre rättsliga tvister om arbetsförhållanden, uppsägningar och löner då man jämför med tidigare år. Antalet fall som bestridits var 21 år 2021 då de året innan var 25 stycken. År 2018 behandlades 50 tvister. Största delen av fallen som bestridits hänger ihop med uppsägningar som arbetsgivaren gör av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.

"Vi vill lösa arbetslivstvisterna innan fallen når rättssalen men vid behov försvarar vi medlemmarnas intressen också i rätten", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

En annan typ av tvister där Journalistförbundet bistår sina medlemmar är fall där frilansar inte får betalt av sin uppdragsgivare.

"Under flera år har vi lyckats inkassera tiotals tusen euro – arvoden som frilansarna har rätt till", säger Savolainen. Journalistförbundets medlemmar anser att det juridiska stödet och den juridiska rådgivningen är en viktig medlemstjänst. Enligt arbetsmarknadsundersökningen anser 78 procent av medlemmarna att den kostnadsfria juridiska rådgivningen är en mycket viktig medlemstjänst. När man på arbetsplatsen förhandlar om förändringar stödjer förbundets jurist medlemmarna och förtroendepersonerna. Förbundets jurister svarar varje månad på cirka 200 nya frågor om arbetsvillkor och juridik. "Största delen av frågorna löser sig snabbt", säger Petri Savolainen.

OBS:  Gratis juridisk rådgivning för medlemmar, vardagar kl. 13–16 på numret 044 7555 000 och via e-post: lakimies@journalistiliitto.fi.

 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.