Generell / 02.01.2020

Det nya året inleds i förhandlingarnas tecken

Det nya året innebär för Journalistförbundet intensiva kollektivavtalsförhandlingar. Inom flera branscher har kollektivavtalet upphört att gälla. Förhandlingarna har pågått sedan hösten, bland annat om Yles kollektivavtal. Efter julpausen fortsätter förhandlingarna. Du kan följa med förhandlingsläget inom respektive bransch på webben, där vi samlat all info om förhandlingarna. Nyheter om förhandlingsläget ges också i medlemsbrevet och på våra sociala medier. Om  du inte fått ett medlemsbrev under den senaste månaden ska du kolla att du har rätt e-postadress i medlemsregistret. Det gör du i medlemstjänsten.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.