Generell / 02.01.2020

Det nya året inleds i förhandlingarnas tecken

Det nya året innebär för Journalistförbundet intensiva kollektivavtalsförhandlingar. Inom flera branscher har kollektivavtalet upphört att gälla. Förhandlingarna har pågått sedan hösten, bland annat om Yles kollektivavtal. Efter julpausen fortsätter förhandlingarna. Du kan följa med förhandlingsläget inom respektive bransch på webben, där vi samlat all info om förhandlingarna. Nyheter om förhandlingsläget ges också i medlemsbrevet och på våra sociala medier. Om  du inte fått ett medlemsbrev under den senaste månaden ska du kolla att du har rätt e-postadress i medlemsregistret. Det gör du i medlemstjänsten.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.