Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Det nya året inleds i förhandlingarnas tecken

Det nya året innebär för Journalistförbundet intensiva kollektivavtalsförhandlingar. Inom flera branscher har kollektivavtalet upphört att gälla. Förhandlingarna har pågått sedan hösten, bland annat om Yles kollektivavtal. Efter julpausen fortsätter förhandlingarna. Du kan följa med förhandlingsläget inom respektive bransch på webben, där vi samlat all info om förhandlingarna.

Nyheter om förhandlingsläget ges också i medlemsbrevet och på våra sociala medier. Om  du inte fått ett medlemsbrev under den senaste månaden ska du kolla att du har rätt e-postadress i medlemsregistret. Det gör du i medlemstjänsten.