Generell / 14.12.2018

Det här gör förbundet 2019

År 2019 förbereder sig Journalistförbundet bland annat på kollektivavtalsförhandlingar och försöker påverka det nya regeringsprogrammet. Förbundet skärper sin egen kommunikation och fortsätter jobba för att Finland ska återfå sin första plats i pressfrihetsindexet. På Journalistförbundets fullmäktigemöte 12–14 december 2018 i Helsingfors godkändes verksamhetsplanen för 2019 (på finska). Artikeln uppdateras. Under 2019 ska Journalistförbundet bland annat: Förbereda kollektivavtalsförhandlingar: För största delen av förbundets avtalsbranscher  inleds förhandlingarna kring årsskiftet 2019–2020. Målsättningarna för förhandlingarna diskuteras i utskott, med medlemmar, i medlemsföreningar, avdelningar och bland förtroendepersoner. Fortsätta arbeta för att förbättra de egenanställdas arbetsvillkor. Journalistförbundet har som mål att få rätt att förhandla för frilansar. I dag är frilansens förhandlingsposition svag, hen är ofta ensam mot ett stort mediebolag. Arbeta för att journalister och andra professionella i kommunikationsbranschen, vilka flyttat till Finland från andra länder, ska få lättare att integrera sig. Journalistförbundet jobbar för att erbjuda nätverk och fortbildning. Jobba för att lyfta Finland tillbaka på första plats i världens pressfrihetsindex. Pressfriheten finns inte bara för journalister, den gagnar alla medborgare och garanterar medborgarens rätt till information. Jobba för att höja det direkta presstödet till samma nivå som i övriga nordiska länder. Jobba för att Yles finansiering inte påverkas av politiska vändningar. Yles uppdrag "bör även i fortsättningen ha samma omfattning som det har i dag och skyddas från politiska passioner". Fortsätta stödja och utveckla Opinionsnämnden för massmedier. Värna om yrkesetik och lyfta fram frågor som berör pressfrihet och yttrandefrihet till den offentliga debatten. Följa med hur den uppdaterade semesterlagen påverkar arbetet och kollektivavtalsförhandlingarna. Utreda hur verkligheten ser ut för (särskilt unga) som jobbar med återkommande visstidsanställningar för att på detta sätt kunna bevaka deras intressen. Fortsätta jobba för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor i mediebranschen (kvinnans euro är 96 cent). Utveckla studentverksamheten, genom samarbete, utveckling och medlemsrekrytering. Erbjuda inspirerande och nyttiga utbildningar och fortbildningar. Samarbeta med nordiska förbund och internationella förbund, främst med Europeiska journalistförbundet (EFJ). Solidaritetsarbete görs i första hand genom stiftelsen Vikes. Skärpa sin kommunikation. Journalistförbundet informerar aktivt om sin verksamhet, till exempel genom ställningstaganden, för medlemmar, intressegrupper, beslutsfattare och för den stora publiken. Förbundet kommer att inleda ett varumärkesarbete vars mål är att förtydliga bilden av förbundet som en pålitlig, professionell och aktiv aktör. Ge ut tidningen Journalisten, tio nummer år 2019.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.