Generell / 22.01.2021

Den blåa färgen i Journalistförbundets förnyade logo symboliserar pålitlighet och demokrati

Journalistförbundet har en ny visuell profil. Tuija Tarkiainen som planerade förnyelsen svarar här på frågor om vad som styrde arbetet med den grafiska identiteten. Vad tog du i beaktande när du 2019 började planera en ny visuell profil för Journalistförbundet? "Utseendet behövde en uppfräschning men skulle även i fortsättningen vara trovärdigt. Den visuella profilen skulle vara tidsenlig och stärka Journalistförbundets identitet. Färgpaletten, designen och typsnittet skulle skapa en enhetlig och igenkännbar bild av förbundet. Allt material, från gratulationsadresser och visitkort till powerpoint-presentationer skulle vara grafiskt enhetliga." Vad ändrades? "Bland annat färgerna och typsnittet. Logon uppdaterades men byttes inte ut." Vad ville du bevara och varför? "Lejonet i logon ville jag hålla kvar. Det handlar dels om frågor som gäller varumärket och dels om att medlemmarna gillar lejonet. Symbolvärdet i ett starkt och modigt lejon är betydelsefullt. Den blåa färgen höll vi också kvar eftersom den symboliserar trovärdighet." Vad gjordes med logon och vilket budskap sänder den? "Camilla Pentti ritade lejonet. Den förra logon var fin men var lite teknisk och kantig ur ett modernt perspektiv. Lejonet fick mjukare former och blev tydligare, fingrarna byttes till tassar och manschettknappen i ärmen är borta." Hur valdes de nya färgerna? "Den blåa färgen är kvar men blev mörkare, som bläck. Färgen syftar förstås på bläckpennor och på att skriva för hand. Blå är en lite officiell färg men i vår kultur  symboliserar den trovärdighet och demokrati. Nude, en särskild rosa färg, har sitt ursprung i papperstidningarnas historia och till exempel Financial Times använder fortfarande samma typ av färg för sitt tidningspapper. Nude tillsammans med mörkblå är en vacker och modern kombination. På webben byts den röda färgen till en mer orangeröd färg." Vad hände med typsnittet? "Vi hittade typsnittet Funkis från designbyrån Letters from Sweden. I den kombineras skandinavisk enkelhet med historia. Det andra typsnittet är Cambria. Det finns på nästan varje maskin och är lätt att läsa, även som mycket liten, med dålig resolution och på webbplattformer." Vilket budskap ger den nya visuella profilen? "Mod, trovärdighet, demokrati och jämställdhet. Samtidigt visar det grafiska utseendet att Journalistförbundet är vänligt, lyssnar på sina medlemmar och bryr sig om dem." Journalistens chefredaktör Maria Pettersson intervjuade Tuija Tarkiainen. Översättning Lina Laurent.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.