Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Norden förenar i Århus kurs för journalister. Bild: Johannes Jansson/norden.org.

Dags att söka till kursen i Århus

Ansökningstiden till Nordiska Journalistcentrets populära Århus-kurs pågår som bäst. Årets kurs ordnas i Århus, Helsingfors och Bryssel 22 oktober – 11 november 2017.Temat i år är “Aarhus 2017: Pres på Norden”. Den tre veckor långa kursen lyfter fram Norden i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. De 20 kursdeltagarna lär sig bland annat mer om det nordiska perspektivet och om politiska processer i EU och i Nordiska Rådet. Kursdeltagarna förbättrar också sina medietekniska färdigheter.

Ansök senast 5 juni via Nordiska Journalistcentret.

Kursavgift: 35 000 DKK.

Jokes, Stiftelsen för journalistisk kultur har beviljat stipendier för kursavgiften och för resekostnader. Stipendierna kan sökas efter att man fått en plats på kursen. För ytterligare information om Jokes stipendier, kontakta ombud Anna Kähkönen. Tfn 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi, www.jokes-saatio.fi