Generell / 30.01.2024

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Svenska seminariet 2023 ordnades i Åbo. Deltagarna besökte bland annat Yle Åboland. Bild: Lina Laurent

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski. Seminariet är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar och fungerar dels som fortbildning och inspiration, dels som en möjlighet att träffa kolleger från andra håll i landet.

Seminariet är även en fackföreningsutbildning. Det innebär att fredagen är betald arbetstid för förtroendemän och för redaktionsavdelningarnas ordföranden,

Förbundet täcker logi och resekostnader för deltagare som bor utanför huvudstadsregionen.

Planeringen pågår som bäst och du får gärna skicka in förslag på program till evenemangets producent Lina Laurent, lina.laurent (a) vintermedia.fi, 040 5961308.


Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid Många arbetstagarorganisationer ordnar i början av februari olika stridsåtgärder och demonstrationer i protest mot regeringens planer på ändringar i arbetslagstiftningen och planer på nedskärningar i socialskyddet. Journalistförbundet motsätter sig regeringens planer på ändringar inom arbetsmarknaden. SAK och STTK ordnar en demonstration på Senatstorget i Helsingfors torsdagen […]