Senaste nytt

Av-översättarnas förhandlingar fortsätter

Förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas kollektivavtal har förlängts redan två gånger i januari. De senaste förhandlingarna fördes i dag.

Ursprungligen var det meningen att företagen (arbetsgivarna), Finlands journalistförbund och Akavas specialorganisationer skulle slutföra förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal inom december 2014. Parterna har ändå tillsammans kommit överens om att fortsätta förhandla under januari och anser att ett förhandlingsresultat kan uppnås inom den nya tidtabellen.

Parterna har diskuterat bland annat tillämpningsområde. I dag diskuterades lönerna. Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.

För ytterligare information:

Petri Savolainen

intressebevakningschef, Finlands journalistförbund

050 534 2485 / petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi

Helena Lamponen

chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer

0201 235 352 / helena.lamponen (at) akavanerityisalat.fi