Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Är du FFJ:s nya verksamhetsledare?

Finlands frilansjournalister rf (FFJ) letar efter en ny verksamhetsledare. Arbetstiden är fyra dagar per vecka och anställningen börjar 1 januari 2016.

Finlands frilansjournalister rf (FFJ) letar efter en verksamhetsledare för tiden 1 januari till  31 december 2016. Anställningen är tidsbunden och kan eventuellt förlängas ifall föreningens finansiering tryggas. Arbetstiden är fyra dagar per vecka.

Verksamhetsledaren leder föreningens arbete i samarbete med styrelsen. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att organisera utbildning, utveckla föreningens verksamhet och att sköta kontorsarbete. Verksamhetsledaren ansvarar även för att skapa och upprätthålla relationer till olika samarbetsinstanser. Verksamhetsledaren arbetar som styrelsens föredragande. I arbetet ingår nordiskt och övrigt internationellt samarbete. Den sökande ska därför, förutom utmärkta kunskaper i finska, ha goda kunskaper i engelska. Vi hoppas också att du kan svenska.

Den sökande bör ha erfarenhet av föreningsverksamhet. Hon eller han ska gärna känna till Finlands frilansjournalisters verksamhet och branschen överlag. Kunskaper i ekonomi och kommunikation är en fördel liksom en god organisationsförmåga samt en öppen attityd.

För arbetet betalas lön enligt pressens kollektivavtal, löneklass IIIa. Eftersom arbetstiden är fyra dagar per vecka är lönen 2 550 euro per månad. Föreningens kansli finns i Hagnäs i Helsingfors, i anslutning till Finlands Journalistförbund.

Skicka din arbetsansökan senast 30 oktober 2015 till Finlands frilansjournalister rf till adressen: Finlands frilansjournalister, Broholmsgatan 16, 7 vån., 00530 Helsingfors eller per e-post till yhdistys@freet.fi.

För ytterligare information, kontakta föreningens ombud Jukka Väyrynen, tfn 045 619 9958 (tis–tors kl. 12–16), e-post: yhdistys@freet.fi. Föreningens webbplats finns på www.freet.fi.

Finlands frilansjournalister rf (FFJ) är en medlemsförening till Finlands journalistförbund. FFJ har kring 1200 medlemmar som främst arbetar som frilansar inom pressen. Bland föreningens medlemmar finns grafiker, fotografer, skrivande journalister, översättare samt journalister som jobbar med radio och teve.