Generell / 25.10.2018

Ansök om Jokes stipendium

Jokes, stiftelsen för understödande av journalistisk kultur, utlyser stipendier att söka för 2019. Under höstens ansökan, som pågår 19 oktober till 16 november, kan du ansöka om Kopiosto-stipendier, stipendier för fortbildning, stipendier för studerande, arbetsstipendier och Yttrandefrihetsstipendier. Den elektroniska ansökan ska vara inlämnad senast 16 november kl. 17.00. Ansökan ska undertecknas med bankidentifiering innan den 20 november, annars tas ansökan inte upp till behandling. Läs mer på Jokes webbplats.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.