Generell / 10.03.2022

Anmälan till svenska seminariet har öppnat

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas i år fredag–lördag 22–23 april i Helsingfors. Alla våra svenskspråkiga medlemmar är hjärtligt välkomna! Under fredagen blir det gästföreläsningar och ett studiebesök. Under lördagen diskuterar vi läget på de finlandssvenska redaktionerna och för frilansarna. Från Sverige får vi besök av journalisten Jani Pirttisalo Sallinen från Svenska Dagbladet. Han har tillsammans med Mathias Ståhle gett ut boken Vapensmederna – männen som beväpnar Sveriges kriminella (2021). Pirttisalo Sallinen medverkade också i SvD:s podcastserie Medicinmannen (2021) som berättar om Pierre ”Man” Maltais och hans sekt, som verkade i Sverige och Finland i början av 1990-talet. Under fredagen går vi också igenom principerna för att citera och återge andras texter. Eero Hyvönen från Opinionsnämnden för massmedier berättar om ett färskt beslut där en tidning publicerade för mycket av ett pressmeddelande. Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan, sätter frågan i ett teoretiskt perspektiv. Dessutom tittar vi på färska exempel från olika finlandssvenska medier där vi kunde varit bättre på att hänvisa och credda.* Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen kommer och berättar senaste nytt om kollektivavtalsförhandlingarna. Andra utvalda aktuella teman publiceras snarast. Lördagen tillägnas en genomgång av läget på de finlandssvenska redaktionerna och arbetsvillkoren för dem som jobbar som frilansar, förlagsredaktörer, fotografer, kommunikatörer med flera. Diskussionens teman påverkas av vilka som medverkar i det svenska seminariet. Journalistförbundet står för logi för de medlemmar som inte bor i Helsingforsregionen. Förbundet ersätter också skäliga resekostnader samt bjuder på middagen som ordnas fredag kväll. Boka tåg/bus/båtbiljetter själv och debitera förbundet efter seminariet. Anmäl dig senast den 5 april. Här hittar du mer information om evenemanget samt en länk till webbanmälan.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.