Nyheter / 12.06.2015

Yles programarbetare fördömer MTV:s uppsägningar

Rundradions programarbetare publicerade följande ställningstagande den 11 juni:

Rundradions programarbetare fördömer MTV:s och Mediahubs massiva uppsägningar

"Vi, programarbetare inom Yle, stöder MTV-programarbetarnas beslut att bestrida uppsägningarnas orsaker. En av orsakerna till uppsägningarna är den svenska mediekoncernen Bonniers vinstkrav. Kraven på vinst har lett till stora nedskärningarna inom ett av landets främsta mediebolag. Finland behöver en bred och pluralistisk nyhetsbevakning. Nedskärningsbeslut och uppsägningar som dessa försvagar MTV:s möjligheter att betjäna finländarna på ett gott sätt. Rundradions programarbetare uttrycker sitt starka stöd för arbetstagarna på MTV och Mediahub."

Mediapolis 11.6.2016

Rundradions programarbetare r.f.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.