Senaste nytt

Yles finansiering bör skrivas in i regeringsprogrammet

RPA kräver en finansieringsmodell som är oberoende av politiska fluktueringar.

Rundradions programarbetare rf. (RPA) vill säkerställa att Yle också i framtiden kan sköta sin uppgift som en trovärdig förmedlare av information och kultur.

Yles oklara finansiering har redan försvårat bolagets möjligheter att sköta sitt public service uppdrag. Den avgående riksdagen har bedrivit en svag ägarpolitik. Därför kräver RPA att man kommer överens om Yles finansiering i nästa regeringsprogram och får till stånd en finansieringsmodell som är oberoende av politiska fluktueringar.

RPA anser att en direkt budgetfinansiering är ett dåligt alternativ.

RPA fördömer att visstidskontrakt och tillfälligt timanställda (ttt) används på felaktiga grunder inom Yle. Bolagets kortsiktiga personalpolitik är ett hot mot en trovärdig nyhetsförmedling och programproduktion.

Osäkra arbetsförhållanden gör att arbetstagaren inte kan förbinda sig till sitt arbete. Användningen av hyrd arbetskraft passar inte heller branschen eller bolaget.