Senaste nytt

YK: Sanavapautta saa rajoittaa vain poikkeusoloissa

Geneve (IPS – Gustavo Capdevila) YK:n ihmisoikeuskomitea on vahvistanut sananvapauden keskeisen roolin ihmisoikeutena, jonka rajoittaminen on sallittua vain äärimmäisen poikkeuksellisissa oloissa. Komitea myös perää ensimmäistä kertaa kansalaisille rajoittamatonta pääsyä virallisen tiedon lähteille.

Ihmisoikeuskomiteaan kuuluu 18 riippumatonta asiantuntijaa, ja sen tehtävänä on valvoa, että YK:n jäsenvaltiot noudattavat kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta. Komitean 21. heinäkuuta julkistettu kannanotto sananvapaudesta on tulos kahden vuoden keskusteluista. Se ei käsittele yksittäistapauksia, mutta linjauksia voi soveltaa viime myös aikojen tapahtumiin.

"Kannanotto korostaa hyvin selvästi ja tarkasti sanavapauden keskeistä roolia ihmisoikeutena", komitean jäsen, irlantilainen ihmisoikeusjuristi Michael O'Flaherty sanoo.

Hänen mukaansa komitea puuttui nyt ensi kertaa myös kansalaisten oikeuteen saada tietoa. Sensuuria vastustavan Article 19 -järjestön juristi Sejal Parmar kiittelee komitean linjausta ja vahvistusta sille, että se kattaa myös internetin sananvapauden.

Jumalanpilkka rajataan tiukasti

O'Flaherty sanoo, että komitea käyttää vahvaa kieltä jumalanpilkkaan ja uskonnon halventamiseen liittyen. Sen mukaan sanavapautta voidaan näiden syiden nojalla rajoittaa vain poikkeustapauksissa, jotka ilmaistaan YK:n kansalaisoikeuksien sopimuksessa. Ne liittyvät muun muassa vihaan yllyttämiseen ja uskonnolliseen tai rodulliseen syrjintään.

Komitean argentiinalainen jäsen Fabián Salvioli sanoo, ettei komitean ole tarvis puuttua esimerkiksi Muhammed-pilakuvien tapaukseen, koska YK-sopimuksen jumalanpilkkapykälä on hyvin selvä. "Loukkaavistakaan lausunnoista tai muista ilmauksista ei rangaista, elleivät ne yllytä vihaan, mikä on jotakin muuta", hän jatkaa.

Rupert Murdochin lehtikonsernia ravistelevaan salakuunteluskandaaliin liittyen Salvioli muistuttaa, että sananvapaudelle on jo entuudestaan määritelty rajat kansalaisoikeuksien sopimuksessa. Sen artikla 19.3 antaa ohjeet toisten oikeuksien ja maineen kunnioittamisesta sekä kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen, terveyden ja moraalin suojelusta.

Valtio ei saa määräillä ajattelua

"Komitean kannanotto ei tätä sano, mutta minun mielestäni kaikki rajoitukset tulisi arvioida hyvin tarkoin. Toisin sanoen me emme voi antaa väljää tulkintaa sananvapauden rajoittamisesta", Salvioli korostaa.

Hänen mukaansa komitean kannanotto velvoittaa valtioita kunnioittamaan tiedonvälityksen moniarvoisuutta, koska sanavapaus sisältää kansalaisten oikeuden vastaanottaa tietoa eri lähteistä.

O'Flahertyn mukaan kannanotto tekee selväksi, etteivät valtiot saa määräillä kansalaistensa ajattelua. Se koskee myös erilaisia historiantulkintoja, kunhan ei rikota kansalaisoikeuksien sopimuksen asettamia rajoituksia.

Komitea korostaa kansalaisten oikeutta kommunikoida, mikä edistää monien muidenkin ihmisoikeuksien kuin sananvapauden toteutumista, O'Flaherty sanoo. Hänen mukaansa perinteistä mediaa koskevat sanavapauden periaatteet soveltuvat myös uusiin viestintäkanaviin.