Nyheter / 28.10.2013

Viestintäministeri Viitanen heitti pallon lehtiasiain neuvottelukunnalle

Viitanen toteaa sanomalehdistön merkityksen ja jakaa kysyjien huolen sen asemasta toimintaympäristön muuttuessa. Alv-korotukselle oli valtiontaloudelliset perusteet eikä sen vaikutuksista ole yksiselitteistä tietoa.

”Myös lehdistötuilla on vaikutusta lehdistön kilpailukykyyn ja esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valtio tukee lehdistöä vuosittain keskimäärin 50 miljoonalla eurolla. Vastaavasti Suomessa lehdistötuki on noin puoli miljoonaa ja sitä jaetaan ainoastaan vähemmistökieliseen uutistuotantoon”, sanoo Viitanen

Todetessaan, että Ylen rahoitus ei ole pois kaupallisten toimijoiden liiketoiminnasta, Viitanen lainaa Journalistiliiton kantaa, että julkinen palvelu tulisikin nähdä kilpailijan sijaan sparraajana lehdistölle, ja laadukas ja moniääninen media joka puolella maata kaikkien suomalaisten etuna.

Tulevaisuudesta Viitanen heittää pallon vuoden alussa perustetulle lehtiasiain neuvottelukunnalle, jonka puitteissa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään yhdessä alan toimijoiden kesken.

”Tarkoituksena on kartoittaa lehtialan uhkatekijät, mutta myös mahdollisuudet ja esittää toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka lehdistön toiminta tulevaisuudessa turvataan.”

”Seuraava tärkeä etappi ovat toimenpide-ehdotukset, joita lehtiasiain neuvottelukunta tulee työnsä aikana ja päätteeksi esittämään. Hallitus päättää toimenpiteistä selvityksen valmistuttua.” Neuvottelukunnan toimikausi päättyy keväällä 2015.

Vastaus kokonaisuudessaan: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_871_2013_p.shtml#VASTAUS


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.