Nyheter / 23.05.2013

Vårfullmäktige 23–24 maj

För bara en vecka sedan träffades fullmäktige senast, då för att fatta beslut om riksförlikningsmannens medlingsförslag. En strejk inom pressen avvärjdes och riktlinjerna för det nya kollektivavtalet är klara.

Nu träffas fullmäktige på nytt, den här gången till traditionellt vårmöte. På agendan finns bland annat en motion om att förlänga studierabatten på medlemsavgiften från tre till fem och ett halvt år. Fullmäktige ska också ta ställning till verksamhetsberättelse och bokslut för 2012.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.