Senaste nytt

Utbildningsstipendier för pressens frilansar

Pressens frilansar har ännu några dagar på sig att ansöka om stipendium för proffessionell utbildning.

Stipendier beviljas de frilansar som lämnat sin Kopiosto-fullmakt till Finlands journalistflrbund och som har betalat sin medlemsavgift eller som är befriade från medlemsavgiften. Stipendier beviljas inte för förverkligade eller pågående projekt. Man kan inte heller använda stipendiet till arbetsuppdrag eller för levnadskostnader.

 

Stipendieansökan görs elektroniskt. Dessutom ska man bifoga en bilaga där det framgår stipendiets användning samt dess motiveringar. Bilagan skickas till adressen yhdistys@freet.fi.

 

Du kan också söka stipendium för det nordiska frilansseminariet i Danmark 9–11 maj. Läs mer om den ansökan i notisen.

 

Efter ordinarie stipendier följer en karenstid på tre år (inte av stipendiet för det nordiska frilansseminariet).

 

Stipendiet utbetalas från en av JOKES separata fonder vilken är avsedd för att förbättra pressens frilansars yrkeskunskap. Stipendiemottagaren ska skriva en rapport om stipendiets användning och skicka in kvitton som verifikat för verkliga kostnader.

Ansökningstiden går ut 31 mars.

 

För ytterligare information, kontakta frilansjournalisternas kansli: yhdistys@freet.fi.