Nyheter / 25.11.2016

Utbildningsstipendier för frilansar

Du hinner ännu söka stipendium för fortbildning! Pressens frilansars stipendier för fortbildning och kompletterande utbildning beviljas för kurser, utbildningar, seminarier och för rese- och logikostnader som hänför sig till dessa. Stipendier beviljas för fortbildning och kurser som främjar den egna yrkeskunskapen. Stipendierna som är högst 500 euro är ämnade för frilansar. Den sökande ska ha betalat sin medlemsavgift till Journalistförbundet som frilansmedlem.

Du kan också söka stipendium för två kurser (på finska) som skräddarsytts för pressens frilansar.

Kurserna är:

Sujuvasti kameran edessä (Smidigt framför kameran)
som hålls onsdagen 14 december i Helsingfors.

Esiintymistaitojen harjoituskurssi (Finslipa dina kunskaper i att uppträda) som hålls 15–16 december i Helsingfors.

Läs mer om kurserna på Finlands frilansjournalisters webbplats.

Varken kursstipendierna eller utbildningsstipendierna ger karenstid för när du kan söka nya stipendier. Sök senast 28 november 2016 klockan 17.00. Då ska ansökan vara inlämnad i Jokes elektroniska system: http://www.jokes-saatio.fi/sv/hakulomake/. I användningsområde ska du kryssa för frilansstipendium/freelance-apuraha. Printa ut förbindelsen och skicka den till Jokes kansli så att den är kansliet tillhanda 7 december.


Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.