Nyheter / 23.05.2013

”Tolv euro per månad för mycket”

I dagsläge är det första medlemsåret gratis för branschens studenter. Under det andra och tredje året får studenter 50 procent rabatt på grundmedlemsavgiften (grundavgiften 12e/mån med rabatt 6e/mån). På vårfullmäktige gjorde studenterna en motion om att tiden studenter betalar nedsatt medlemsavgift borde ändras från tre till fem och ett halvt år. Jussi Karhunen från Mellersta Finland lyfte studenterna fram att begränsningen som gäller i dag är problematisk eftersom många studerar längre än tre år. En del upplever också att 12 euro/månad är en alltför hög avgift för en person som studerar på heltid.

”Det finns studenter som skjuter upp sin ansökan om medlemskap eftersom de upplever avgiften som för hög. Att förlänga rabattiden skulle vara en handräckning mot studenterna”, sade Vera Tegelberg från Tammerfors.

 

Styrelsen föreslog att studenternas motion behandlas i en arbetsgrupp. Då arbetsgruppen behandlar motionen bör den höra de studenter som gjort motionen.

 
Fullmäktige godkände styrelsens förslag. 

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.