Nyheter / 22.05.2010

Till ledningen för de finlandssvenska tidningsbolagen

 

 

 

 

 

 

Det är i allas intresse att kommunikationen, smidigheten och närvaron inte försämras. Därför behöver bolag som består av flera geografiskt spridda enheter en expertis som svarar mot verkligheten. Där är huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige nyckelpersoner.

Att varje enhet har en egen huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig är det bästa sättet att garantera att personalfrågor sköts snabbt och sakkunnigt och att frågor besvaras i det dagliga arbetet av personer som känner de anställda och arbetsmiljön. På det här sättet är de tillgängliga både för personalen och för arbetsledningen. Till den lokala organisationens styrka hör också att personalrepresentanterna själva deltar i produktionen och rutinerna.

En närvarande, lokal huvudförtroendeman bidrar till att förhindra konflikter redan innan de brutit ut. Också arbetarskyddsfullmäktiges arbete är mest effektivt då det är preventivt och lokalt orienterat. FJF:s svenska seminarium utgår från att bolagens ledning delar detta intresse.

Raseborg den 22 maj 2010,

Finlands journalistförbunds svenska seminarium


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.