HSS Media meddelade i dag om vilka tjänster som dras in. De anställda fick i dag besked om uppsägningarna och om andra sparåtgärder. Vasabladet.fi skriver att de redaktionella tjänsterna försvinner i Karleby och Jakobstad – sju personer sägs upp och en anställd går i pension. Företaget har också valt att inte tillsätta tre redaktionella tjänster.  På marknadsföringsavdelningarna dras sammanlagt nio tjänster in då fem personer sägs upp, en går i pension och en fortsätter arbeta genom deltidsarrangemang. Två tjänster tillsätts inte. 

Ytterligare uppsägningar är att vänta. HSS Media tar i bruk ett nytt ekonomiskt rapporteringssystem och i samband med det kommer ytterligare uppsägningar att drabba den administrativa personalen, skriver HBL.fi.  Besked om dessa kommer i maj.

Läs mer på:

Vasabladet.fi: Nedskärningar i Jakobstad och Karleby (10.4.2015)

HBL.fi: HSS Media skär ned kraftigt i norr (10.4.2015)

Svenska.yle.fi: HSS Media skär ner kraftigt i norr (10.4.2015)