Europadomstolen för mänskliga rättigheter behandlade i dag fallet Markus Pentikäinen. Domstolen ska ta ställning till om Finland inskränkte fotografen Markus Pentikäinens yttrandefrihet när han greps och senare dömdes för tredska mot polis under Smash Asem demonstrationen 9 september 2006. Domstolen väntas ge sitt beslut nästa år.

”Det känns bra men vemodigt”, sade Journalistförbundets jurist Jussi Salokangas som tillsammans med förbundets jurist Valtteri Matilainen representerade Pentikäinen i domstolen i Strasbourg.

Markus Pentikäinens fall har tidigare behandlats av  Europadomstolens lilla utskott (med sju domare). Det lilla utskottet slog i februari i år fast att Finland inte kränkte artikel 10 (yttrandefrihet) enligt Europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna, när fotografen Pentikäinen greps och senare dömdes för tredska mot polis under Smash Asem demonstrationen.  Pentikäinen ansökte med  Finlands journalistförbunds hjälp besvärsrätt av Europadomstolen och beviljades den rätten 2 juni i år.

”Det är mycket ovanligt att domstolen beviljar besvärsrätt åt klaganden. Att fallet behandlas på nytt betyder att Europadomstolen ser detta som ett betydelsefullt prejudikat”, sade Journalistförbundets Jussi Salokangas i juni

För ytterligare information: Jussi Salokangas (juridiskt ombud) tfn 050 – 377 6211