Pressens och förlagsredaktörernas huvudförtroendemän, avdelningsförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för mandatperioden 2016–2017 väljs under oktober månad. Val ska ordnas på alla arbetsplatser där det jobbar minst tre personer som är medlemmar i Journalistförbundet. Förbundet bör alltid informeras om valet eftersom huvudförtroendemannen inte är officiell förrän förbundet meddelat arbetsgivaren om valet.

I samband med valet av huvudförtroendeman väljs även redaktionernas arbetarskyddsfullmäktige. Kandidatuppställningen inleds den första oktober och bör reserveras minst sju dagar. Rösträtt har den som jobbar i företaget den 1 oktober 2015 och som är medlem i Journalistförbundet.

Valen ska förrättas innan den sista oktober ifall man inte kommer överens om annat med Journalistförbundet. Senast den 15 november bör den egna medlemsföreningen och Journalistförbundet informeras om valresultatet. Informationen ska skickas även i de fall där den tidigare huvudförtroendemannen återväljs.

Journalistförbundet skickar ytterligare information till redaktionerna. Nedan hittar du valdirektiven i ett nötskal, noggrannare direktiv (Anvisningar – Så här förrättas valet) samt en modell över hur du kan skriva ett valprotokoll.