I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen. Förbundet delade också ut två hedersomnämnanden. Utmärkelserna delades ut för gärningar under 2023. Beslut om vem som premieras fattas av styrelsen. Nomineringar kan skickas in av föreningar, avdelningar och av enskilda medlemmar. 

Utmärkelser för arbetsplatsgemenskapen 

Timo Löppönen, RTRF 

Timo Löppönen är Yles förtroendeperson i Böle inom enheten för Design och produktion och för Live- och medietjänster. I det här uppdraget genomförde Löppönen i höstas omställningsförhandlingar. Det fanns ett hot om att Böles verkstad för scenografi skulle läggas ner och att 13 personer skulle bli uppsagda. Uppsägningshotet avvärjdes och den viktiga verkstaden som jobbar med scenografi kvarstod. Löppönen bidrog till förhandlingsresultatet som även Yles ledning beskrev som unikt.  (På bilden står Löppönen i mitten.)

Arbetsgruppen för av-översättare: Jukka Sorsa, Juhana Korhonen och Annika Karvonen 

Utmärkelsen för en insats för arbetsplatsgemenskapen beviljas till av-översättarnas arbetsgrupp för en historisk intressebevakningsgärning: nu finns minimiarvoden för självanställda i ett kollektivavtal för första gången. Kollektivavtalet för av-översättare visar vägen också för andra branscher. Parter i avtalet var: Journalistförbundet, Akavas specialbranscher och dess medlemsförening Språkexperterna/Kieliasiantuntijat samt företag inom av-översättningsbranschen. (På bilden står arbetsgruppen längst till vänster)

Juho Korpela, Birkalands journalistförening 

”Årets nykomling” journalisten  Juho Korpela har grundat Aamulehtis inofficiella ”ungdomsförening”. Delvis under Korpelas ledning har de unga medarbetarna träffats för att diskutera journalistik och för olika motionsformer: boboll, fotboll, beachvolleyboll och kubb. Korpela tar hand om sina kolleger och har känsla för andras glädje och bekymmer. Han är alltid på journalistikens och Aamulehtis sida. (Inte med på bilden)

Årets organisationsgärning  

Föreningarnas gemensamma studieresa till Tallinn  

Ansa Heinonen, Ilona Noponen, Mikko Peltoniemi och Tomi Turunen ordnade en gemensam studieresa för flera föreningar till Tallinn i november 2023. På programmet fanns besök i flera mediehus och gästföreläsare under ett eftermiddagsseminarium. Med fanns 56 medlemmar från åtta olika medlemsföreningar. Resan kan ses som startskottet till nya gemensamma studieresor. (På bilden står arbetsgruppen till vänster om Löppönen.)

Hedersomnämnanden – organisationsgärningar 

Epsys sommarevenemang för semesteranställda  

Syd-Österbottens journalister (Epsy) började 2004 ordna ett sommarevenemang för sommaranställda. I bakgrunden fanns ett stort behov av information bland unga journalister. Evenemanget har fortsatt sedan dess. På sommarevenemanget ges information om fackförbund, om Journalistförbundet och om arbetsvillkor. Priset tas emot av Epsys ordförande Anders Strandén. )På bilden längst till höger.)

Förlagens gemensamma lönekväll  

En arbetsgrupp med Päivi Syrjänen, Aino Rajala och Pauliina Rihto ordnade i januari 2023 en gemensam lönekväll för anställda vid olika förlag. Evenemanget ordnades på förlaget Otava.  

Lönekvällen togs väl emot av de medverkande. Evenemanget förstärkte banden mellan anställda vid olika förlag, diskussioner fördes förutom löner också om arbetstider. (På bilden står arbetsgruppen till höger om Löppönen.)