I början av augusti skickade Journalistförbundet ett brev till statsminister Juha Sipilä och till utrikesminister Timo Soini. Förbundet bad ministrarna agera för yttrandefriheten och pressfriheten i Turkiet. Förbundet bad också Finlands regering agera för att Turkiets regering skulle sluta attackerna mot turkiska medier och journalister. Nu har ministrarna svarat.

I svarsbrevet daterat 12 augusti 2016 skriver Sipilä och Soini att Finland fördömt statskuppen och att ”Turkiet styrs av en demokratiskt vald regering som inte ska störtas med våld”. ”Yttrandefriheten och åsiktsfriheten är centrala mänskliga rättigheter som utgör en viktig grund i ett demokratiskt samhälle. Finland försvarar dessa rättigheter nu och i framtiden”, skriver Sipilä och Soini. Vill du läsa breven i sin helhet (på finska) hittar du dem på Journalistförbundets webbplats (på finska).