Ville RantaJP Ahonen och Kasper Strömmanin har gjort det förut, är du den som ska fortsätta?

Det handlar om att producera en tecknad serie eller en skämtteckning för tidningen Journalistens sista sida, vilken är vikt för mediekritik. Tecknarens eller illustratörens uppgift är att genom sitt arbete regelbundet kommentera eller ta ställning till aktuella frågor inom journalistiken och mediebranschen. 

Är du intresserad? Skicka arbetsprover och en kort beskrivning av ditt arbete, senast den 10 december 2014. Berätta hur just ditt arbete passar i Journalisten. Lägg också med önskemål om arvode. Läs mer om uppdraget på Journalisti.fi (på finska).

Journalisti är Finlands journalistförbunds branschtidning. Bland läsarna finns journalister, bildjournalister, programarbetare och förlagsredaktörer, både anställda och frilansare. Den tryckta tidningen utkommer 15 gånger per år, var tredje vecka. Under sommaren och kring årsskiftet är det paus i utgivningen. 

För ytterligare information:

Kontakta chefredaktör Markku Lappalainen

markku.lappalainen@journalistiliitto.fi