Finlands Journalistförbund anser att aktiveringsmodellen i utkomstskyddet för arbetslösa är halvfärdig. Social- och hälsovårdsministeriet måste, utöver att korrigera de brister som debatterats i offentligheten, specificera modellens anvisningar för de skapande branscherna.

Aktiveringsmodellen kräver att en arbetslös arbetssökande ska lönearbeta i minst 18 timmar eller har en företagsinkomst på 241,04 euro under cirka tre månader. Då lönen bestäms av arbetstiden tillämpas 18 timmars regeln.

I de skapande branschernas arbetsförhållanden av projektkaraktär bedöms arbetandet i sin tur enligt löneinkomsten, som ska vara minst 271,51 euro. Summan går dock inte att hitta på ministeriets webbplats. Ministeriet har inte heller redogjort för om företagsinkomster avser den fakturerade slutsumman eller den beskattningsbara inkomst som kvarstår efter bikostnader. Förbundet anser att summan ska avse fakturering, för i praktiken är det omöjligt att till exempel för ett enskilt artikelarvode specificera vilka bikostnader i verksamheten som gäller just det arvodet.

 

Större flexibilitet i tjänster som främjar sysselsättning

Journalistförbundet efterlyser större smidighet i fråga om vilka tjänster som räknas till aktiveringsmodellens sysselsättningsfrämjande tjänster. Förbundet anser att också tjänster som tillhandahålls av andra instanser än arbetskraftsmyndigheterna ska kunna godkännas.

Till exempel Journalistförbundet och dess medlemsföreningar arrangerar kompletterande utbildning och karriärträning, som till och med kan vara effektivare än arbets- och näringsbyråns tjänster i att hjälpa journalister att hitta arbete.

 

Skyldigheter också för arbetsgivarna

Regeringens åtgärder i fråga om ekonomi och sysselsättning har hittills medfört skyldigheter nästan uteslutande för arbetstagarna. Arbetsgivarna har däremot beviljats lättnader till exempel i skatter och olika socialskyddsavgifter. Journalistförbundet anser att aktiva sysselsättningsinsatser ska krävas av arbetsgivarna.

 

Demonstrera på egen tid

Fackcentralen FFC arrangerar en demonstration mot aktiveringsmodellen i Helsingfors fredagen den 2 februari. Journalistförbundet deltar inte i den. Enligt pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal är arbetskonflikter förbjudna och hit räknas deltagande i demonstrationen på arbetstid. Det är viktigt att massmedierna rapporterar om samhällsfrågor även i exceptionella situationer.

Även Rundradions programarbetare rekommenderar att Yles anställda stöder protesten genom sitt arbete som möjliggör fri informationsförmedling.

Vem som helst kan delta i demonstrationen på egen tid.

 

Mera information:

Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen
petri.savolainen@journalistiliitto.fi, tfn 050 534 2485

Journalistförbudets ordförande Hanne Aho
hanne.aho@journalistiliitto.fi