Kultufondens och Konstsamfundets stipendier för journalistikstuderande och yrkesaktiva journalister kan nu sökas.  Stipendierna är indelade i tre kategorier:

1) Praktikstipendier för journalistikstuderande. Journaliststuderande och fotostuderande kan beviljas stipendium för obligatorisk praktik på en finlandssvensk tidningsredaktion. Praktiktiden är två månader och stipendiebeloppet 3 000 euro.

2) Stipendier för fortbildning och konstkritik för yrkesverksamma journalister.  Även unga journalister som önskar utöka sina kunskaper om de nordiska länderna kan ansöka om stipendier för detta ändamål. 

3) De så kallade språkbadsstipendierna, som ger yrkesverksamma journalister möjlighet att jobba upp till tre månader på en redaktion i Sverige. Ansökningar om understöd för utbyte behandlas tre gånger per år, ansökningtiderna är i februari, maj och september. Beslut fattas 4-6 veckor från ansökningsdeadline.

Ansökan ska göras elektroniskt, senast den 28 februari. Läs mer om stipendierna på Svenska Kulturfondens webbplats.