Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid

Många arbetstagarorganisationer ordnar i början av februari olika stridsåtgärder och demonstrationer i protest mot regeringens planer på ändringar i arbetslagstiftningen och planer på nedskärningar i socialskyddet.

Journalistförbundet motsätter sig regeringens planer på ändringar inom arbetsmarknaden.

SAK och STTK ordnar en demonstration på Senatstorget i Helsingfors torsdagen 1 februari.

Journalistförbundets medlemmar kan, ifall de vill, delta i demonstrationen på Senatstorget eller på andra håll i landet.

”Varje medlem kan delta i demonstrationen på sin fritid. Vi uppmuntrar till och med våra medlemmar till det”, säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

En del av Journalistförbundets medlemmar omfattas av absolut arbetsfred. Det innebär att man på sin arbetstid inte får delta i politiska stridsåtgärder. Den absoluta arbetsfreden gäller medlemmar som omfattas av pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal. På det här sättet tryggas informationsförmedlingen under demonstrationer.

Även om man omfattas av den absoluta arbetsfreden kan man delta i en demonstration på sin lunchpaus eller på sin fritid.