Journalistförbundet betjänar sina medlemmar hela sommaren men med avvikande öppettider.

I juli betjänar vi vardagar kl. 8.30–15. Kansliet är stängt 11–22 juli men du når medlemstjänsterna per telefon.

Jourtelefonen för juridiska frågor och arbetsavtalsfrågor är i juli öppen kl. 13–15. Numret är 044 755 5000 och e-postadressen lakimies@journalistiliitto.fi.

Jouren för medlemsärenden (medlemsansökningar, presskort m.m.) svarar mellan den 20 juni och den 8 juli på numret 050 366 3501. Under 11–25 juli och 29 juli –5 augusti på numret 040 752 5372. Jourtiden är kl. 9–11.30. Jouren är stängd från tisdagen 26 juli till torsdagen 28. juli. E-posten jasenasiat@journalistiliitto.fi fungerar normalt.