Aku Ankka, Tuulilasi och Helsingin Sanomat fick anmärkningar på grund av smygreklam. Iltalehti och Ilta-Sanomat fick anmärkningar för brister i rättelser, Me Naiset för att en journalist agerat i egen sak och Yleisradios Silminnäkijä för att man låtit bli att samtidigt höra en av parterna i ett ärende.

Opinionsnämnden gav friande beslut åt Seiska, Salon Seudun Sanomat och Yles finska nyheter.

Opinionsnämnden fattade beslut om att grunda en arbetsgrupp som får i uppgift att diskutera och ta fram enhetliga riktlinjer för massmediernas så kallade sponsorerade material. Arbetsgruppen ska fästa särskild uppmärksamhet vid vilka termer som kunde användas speciellt för webbreklam, advertorials och kommersiellt innehållssamarbete.

”Termerna reklam och annons är tydliga och vedertagna begrepp vilka informerar läsaren om att materialet betalats av en utomstående instans. Det får aldrig bli oklart för läsaren, lyssnaren eller tittaren ifall hen har klickat fram sig till en reklam eller till något som producerats av en journalistisk redaktion”, säger ONM:s ordförande Risto Uimonen.

Enligt preliminära planer är det meningen att arbetsgruppen ska presentera sitt förslag för ONM under våren.  

Fritt översatt från ONM:s pressmeddelande. För ytterligare information, kontakta nämndens kansli tfn (09) 135 7494.