Översättarna är oroliga för att översättningsbyråerna försöker göra sådana översättningsavtal med Yle och MTV som leder till att översättarnas arvoden blir klart under den nivå som betalas enligt branschens kollektivavtal. En konkurrensutsättning pågår som bäst.

AV-översättarnas kollektivavtal föddes för ett år sedan efter flera års förhandlingar. Förhandlingsparterna var eniga om att förbättra branschens villkor. BTI Studios som undertecknade avtalet sade direkt upp en del av sina anställda översättare. Arvodena företaget betalar till frilansar ligger långt under kollektivavtalets nivå. SDI Media undertecknade aldrig kollektivavtalet, trots att företaget deltog i förhandlingarna från första början. Även SDI Media betalar frilansarvoden som ligger långt under kollektivavtalets nivå.

Enligt översättarna beror den låga prissättningen på konkurrensen mellan de stora översättningsbyråerna. Om branschen ska ta sig ur den svacka den nu befinner sig i bör

byråerna respektera de arvoden och lönenivåer som avtalats om i kollektivavtalet.

Vädjan undertecknades av 65 översättare som jobbar för BTI Studios och SDI Media och den är publicerad på www.av-kaantajat.fi/?x103997=518596.

För ytterligare information om översättarnas vädjan:

Juhana Korhonen, puh. 041 534 5319

Jukka Sorsa, jfsorsa@gmail.com

För ytterligare information om av-översättarnas kollketivavtal:

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Finlands Journalistförbund

050 534 2485

petri.savolainen(at)journalistiliitto.fi

Direktör för intressebevakningsenheten Helena Lamponen, Akavas specialbranscher

0201 235 352 / 040 631 7660

helena.lamponen(at)akavanerityisalat.fi